de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Aanbod

Zoals u bij stabiliteit heeft gelezen geldt voor de dagopvang dat wij met vaste dagen werken om de groepsstabiliteit zo goed mogelijk te waarborgen. Hierdoor kunnen wij een hogere kwaliteit leveren voor uw kind(eren). U bent er zeker van dat uw kind(eren) in een nagenoeg stabiele groep zit(ten), met iedere dag dezelfde kinderen en dat is heel belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind(eren). Samen met de ouders kijken wij bij plaatsing, welke dagen kunnen en het meest geschikt zijn in het kader van stabiliteit.

 

Aanbod dagopvang

Afname van twee of drie dagen heeft onze voorkeur, omdat ons gebleken is dat onze visie en daaruit voortkomende activiteiten beter tot hun recht komen bij de kinderen die vaker bij ons zijn. Kinderen die meerdere dagen bij ons zijn, voelen zich vaak ook meer thuis.

 

Eén dag opvang:

Afhankelijk van de groepssamenstelling en de hoeveelheid aanmeldingen kunnen wij eendagsplaatsen beschikbaar stellen. Informeer naar de mogelijkheden bij individuele knelpunten, wij zijn altijd bereid mee te denken.

 

Onze bedoeling is in goed overleg tot oplossingen te komen waarin wij voorzien in de behoefte van u als ouder, zonder dat wij (te veel) inleveren op onze visie op kwaliteit. Dit overleg blijkt in de praktijk heel goed uit te pakken, vaak blijkt er dan meer mogelijk dan gedacht! Neemt u daarom altijd contact met ons op.

 

Aanbod BSO

Er is een BSO-groep voor de kinderen van de Buitenhoeveschool.

"Een stabiele groep en een stabiele omgeving geven kinderen kans op betere ontwikkeling."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve