de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Beleid

Kinderopvang moet meer zijn dan alleen opvang om het kunnen werken van de ouders te ondersteunen. Kinderopvang moet een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen en van ouders en aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Goede kinderopvang zou constant moeten streven naar een grote mate van welbevinden (‘kinderen die zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen, zullen zich vrij voelen en tot ontwikkeling komen’) en een hoge pedagogische kwaliteit. Relaties, omgeving en activiteiten zijn hier bepalende factoren voor.

In ons beleid moeten wij keuzes maken die een grote invloed hebben op deze factoren. Bewuste, goed onderbouwde keuzes horen bij het leveren van kwaliteit.

Hoe e.e.a. eruit ziet in de praktijk is beschreven in de informatiegids. Het door de oudercommissie vastgestelde pedagogisch beleidsplan ligt voor iedereen ter inzage.

  • Kwaliteit lever je op de werkvloer! Dagelijks werken wij aan kwaliteit; de groepen en het aanbod zijn hier qua vorm en inhoud op afgestemd. De begeleiders zijn daardoor in de gelegenheid zich optimaal te richten op de kinderen en de inhoud van hun werk.
  • Onze begeleiders hebben ruime ervaring en/of zijn hoger opgeleid. Zij zijn geselecteerd op de specifieke kwaliteiten die nodig zijn in ons kindercentrum en worden hierin intern geschoold. Wij creëren een cultuur waarin van en met elkaar leren een normale gang van zaken is.
  • Kwaliteit is ook het welbevinden van kinderen, ouders en personeel. Door goede communicatie kunnen en willen wij tijdig anticiperen om dit welbevinden goed te houden. Schroomt u daarom niet tijdig uw vragen te stellen en ideeën en opmerkingen te delen.
  • Wij zijn aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang en hanteren de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.
  • Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • De GGD controleert jaarlijks de kwaliteit, de GGD rapporten zijn voor iedereen inzichtelijk, zie DOWNLOADS.
  • Wij zijn aangesloten bij de externe klachtencommissie SKK (klachtkinderopvang.nl) en de Klachtenkamer Oudercommissie. Het openbare jaarverslag kunt u vinden bij Downloads.
  • Onze begeleiders zijn grotendeels in het bezit van kinder-EHBO of een BHV-certificaat (bedrijfshulpverlening).
  • Tweejaarlijks voeren wij een Klanttevredenheidsonderzoek uit onder alle ouders en verzorgers. Met de oudercommissie stellen we op basis van de uitslag verbeteracties vast.

 

"'Het willen en kunnen leveren van een kwalitatief zeer goede kinderopvang, is de drijfveer achter het ontstaan van de Buitenhoeve.'"

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve