de Buitenhoeve de Buitenhoeve

De groepen

Wij werken met horizontale groepen dat wil zeggen dat kinderen van ongeveer eenzelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Op deze wijze kunnen wij optimaal tegemoet komen aan de ontwikkelingsbehoeftes van de kinderen en de groepsruimtes passend inrichten. Peuters hebben namelijk heel andere uitdagingen en activiteiten nodig dan de jongste baby’s.
Ook kunnen wij op deze manier de organisatie beter afstemmen op de algemene ontwikkelingsbehoeftes. Dat geeft de rust om ons op de kinderen en de activiteiten te richten.
Wel doen de kinderen veel samen met kinderen uit een andere groep. Zij mogen samen spelen of buiten. Ook vinden er wel activiteiten plaats met enkele kinderen uit de verschillende groepen. Daarmee creëren we kansen om  elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

 

Wij werken met de volgende groepen:

  • Instroomgroep voor  baby’s van ongeveer 3 tot 10 maanden
  • Baby/dreumesgroep voor baby’s/dreumesen van ongeveer 10 maanden tot ongeveer 2 jaar
  • Jongste peutergroep voor  peuters van ongeveer 2 jaar tot ongeveer 3 jaar
  • Oudste peuter-/kleutergroep voor  kinderen van ongeveer 3 tot 5 jaar
  • BSO voor  kinderen van 4 tot 12 jaar

"Bewuste, goed onderbouwde keuzes horen bij het leveren van kwaliteit."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve