de Buitenhoeve de Buitenhoeve

De groepen

Wij werken met horizontale groepen wat wil zeggen dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Op deze wijze kunnen wij optimaal tegemoet komen aan de ontwikkelingsbehoeftes van de kinderen en de groepsruimtes passend inrichten. Peuters hebben namelijk heel andere uitdagingen en activiteiten nodig dan de jongste baby’s.
Ook kunnen wij op deze manier de organisatie beter afstemmen op de algemene ontwikkelingsbehoeftes. Dat geeft de rust om ons op de kinderen en de activiteiten te richten.
Wel doen de kinderen veel samen met kinderen uit een andere groep. Zij mogen samen spelen of ontmoeten elkaar buiten. Ook vinden er activiteiten plaats met enkele kinderen uit de verschillende groepen. Daarmee creëren we kansen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

 

Wij werken met de volgende groepen:

  • Instroomgroep voor baby’s van ongeveer 3 tot 10 maanden
  • Baby/dreumesgroep voor kinderen van ongeveer 8 maanden tot 2 jaar
  • Jongste peutergroep voor kinderen van ongeveer 1,5 jaar tot 3 jaar
  • Oudste peuter-/kleutergroep voor kinderen van ongeveer 2,5 tot 4 jaar
  • Kleutergroep voor kinderen van ongeveer 4 tot 5 jaar
  • BSO voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar

"Bewuste, goed onderbouwde keuzes horen bij het leveren van kwaliteit."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve