de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Plaatsingsbeleid

Plaatsing geschiedt volgens ons voorrangsreglement.
Het eerste schooljaar hebben wij rond de 25 plekken beschikbaar voor de leeftijd tot en met (ongeveer) 8 jaar. Dit betekent een onder- en middenbouw. De kinderen zullen gebruik maken van de prachtige ruimte boven in ons gebouw en op zolder.
Ons plaatsingsbeleid is als volgt:
1. We reserveren ten eerste plekken voor  kinderen van De Buitenhoeve (en evt. broertjes en zusjes) .
2. Dan voor de oud-Buitenhoeve kinderen (en evt. broertjes en zusjes).
3. Voor de kinderen uit Eesveen.
4. Mochten er dan nog ruimte zijn dan kunnen kinderen vanuit de regio instromen.

Bij de plaatsing wordt veel aandacht besteed aan de intakeprocedure. Ouders moeten goed op de hoogte zijn van visie en inhoud van ons onderwijs en zich conformeren aan onze werkwijze. Dit alles zal uitgebreid beschreven worden in onze schoolgids. Voor de kinderen zal een weekje ‘proefdraaien’ tot de procedure behoren om te kijken en ervaren hoe het er aan toe gaat op De Buitenhoeve school en of dat past bij de leerstijlen en voorkeuren van het individuele kind. Verder zullen wij i.s.m. de stichting een zorgplan opstellen, waarin wij beschrijven hoe de plaatsing van kinderen met speciale zorg verloopt en hoeveel van deze plaatsen wij beschikbaar kunnen stellen.

Praktische zaken omtrent wijze van inschrijving en plaatsingsprocedure volgt.

Informatie schoolconcept in woord en beeld

Hieronder vindt u de PowerPoint presentatie die we tijdens de eerste informatieavond met ouders hebben gedeeld.

Informatie voor ouders

" Leren is een ‘open’ activiteit’ waarbij het denken via experimenteren en ontdekken wordt gestimuleerd."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve