de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Veelgestelde vragen

 

Hierbij een lijstje met veel voorkomende vragen. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, neem gerust contact met ons op.

 

Waarom heeft 2 of 3 dagen opvang de voorkeur?
Uit ervaring blijkt dat kinderen die 2 of 3 dagen bij ons zijn zich meer ‘thuis’ voelen. Ze wennen sneller, leren de andere kinderen beter kennen, wij leren ze beter kennen en andersom. Een stabiele omgeving bevordert het welbevinden en de hechting.
Afhankelijk van de groepssamenstelling en de hoeveelheid aanmeldingen kunnen wij eendagsplaatsen beschikbaar stellen. Informeer naar de mogelijkheden bij individuele knelpunten, wij zijn altijd bereid mee te denken.

 

Waarom wordt de hele dag gefactureerd van 07:00 uur tot 18:00 uur en 52 weken per jaar, terwijl mijn kind minder uren afneemt?
Ondanks onze hoge kwaliteit en unieke concept op een bijzondere locatie verschillen onze tarieven nagenoeg niet met ‘reguliere’ opvang in de regio. De kostprijs van alle professionele opvang is hoog. Kosten voor het gebouw, vast personeel welke ook in vakanties en op feestdagen doorbetaald moet worden. Doordat deze hoge kosten worden verdeeld over veel uren, kunnen wij het uurtarief laag houden en zo dicht mogelijk bij het maximaal vergoede uurtarief van de belastingdienst blijven. Wanneer wij minder uren in rekening zouden brengen, bijvoorbeeld 48 weken per jaar of 8 uur per dag, zou het uurtarief aanzienlijk omhoog moeten om het verschil te compenseren.

 

Moet ik in vakanties wel betalen?
Zie ook bovenstaande vraag. Vakanties moeten dus wel doorbetaald worden, ook als u uw kind niet brengt.
De afwezigheid van uw kind betekent namelijk niet dat de begeleider ook vrij kan zijn, onze kosten lopen dus door. Het is voor ons ook niet mogelijk om het plekje van uw kind tijdelijk aan een ander kindje te ‘verkopen’.

Wij adviseren echter ook altijd kinderen wel te blijven brengen, mocht u niet weggaan (eventueel een dagje minder). Het biedt structuur voor uw kind en uw kind hoeft niet na de vakantie helemaal opnieuw te wennen. 

 

Wat als ik incidenteel na 18:00 uur mij kind kom ophalen?
Wij bieden verlengde opvang van 18.00 tot 18.30 uur. Graag horen wij deze wensen op tijd zodat wij hier in onze roosters rekening mee kunnen houden. Wilt u dat uw kind tijdens de verlengde opvang een warme maaltijd eet, mag u deze zelf meegeven.
Verlengde opvang wordt altijd als extra opvang ingekocht en kan niet worden geruild tegen gemiste dagen.
Natuurlijk kan het voorkomen dat u onverwacht te laat bent om uw kind op te halen. Wij horen dit graag zo spoedig mogelijk zodat een begeleider deze verlengde opvang kan bieden.

 

Kan mijn kind bij jullie ontbijten?
Er zijn situaties of omstandigheden denkbaar, waardoor het niet haalbaar is een kind ’s ochtends thuis gezellig en goed te laten ontbijten. Dat is de reden dat bij ons de ontbijttafel gedekt staat van 7.00 – 7.20 uur. De kinderen die vroeg worden gebracht en niet in de gelegenheid zijn geweest thuis te ontbijten, kunnen dat dan alsnog bij ons doen.
Van de kinderen die na 7.20 uur gebracht worden,verwachten wij dat zij thuis wel hebben ontbeten.

 

Kan ik dagen ruilen of dagen inhalen?
Wanneer de groepsgrootte en leidster-kind ratio het toelaat is incidenteel ruilen geen probleem. Dit kunt u aanvragen in Kindplanner. Helaas kan het voorkomen dat aan een verzoek niet kan worden voldaan.
Ook voor het inhalen van gemiste dagen door afwezigheid of ziekte geldt bovenstaande. Uitgangspunt is dat gemiste dagen 2 maanden voor of na afwezigheid worden ingehaald.

 

Op welke dagen is de Buitenhoeve (eerder) gesloten? En moet ik deze dagen betalen?
Wij zijn op algemeen erkende feestdagen gesloten;
Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens per vijf jaar), Hemelvaartdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en tweede Kerstdag.
De dag voor Kerst en oudejaarsdag sluiten wij om 16.00 uur.
NB! Deze dagen worden wel gefactureerd, omdat ook op deze dagen onze kosten doorlopen; personeel wordt ook doorbetaald.