de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Inrichting

Vanuit onze visie geredeneerd is de inrichting van essentieel belang. Goed ingerichte ruimtes dragen zorg voor optimale ontwikkelingskansen.

De omgeving is in de basis zo ingericht dat deze voldoende uitdagend is voor de verschillende leeftijdsgroepen. De materialen en activiteiten die er plaats kunnen vinden dragen bij aan de ontwikkelingsdoelen. Een belangrijk criterium voor materiaal is dat het ‘open’ is, dat wil zeggen dat het voldoende ruimte laat voor de kinderen om er een eigen invulling aan te geven, dit stimuleert de creativiteit en verbeelding. Een belangrijk criterium voor de inrichting van de omgeving is dat het veilig moet zijn voor zelfstandig gebruik. Een belangrijk criterium voor activiteiten is dat het kinderen laat ervaren, ontdekken en onderzoeken op niveau. Observatie en begeleiding hierbij is cruciaal.

Bij het inrichten van de omgeving hanteren wij steeds deze richtlijnen en denken wij heel bewust na over een strategische indeling opdat zelfstandigheid bevorderd wordt, veiligheid geboden wordt en er voor de begeleiders de ruimte ontstaat zich te kunnen richten op de kinderen en de activiteiten (observatie en begeleiding).

Naast de vast ingerichte omgeving, richten wij steeds opnieuw een uitdagende leeromgeving in, opdat er andere of nieuwe activiteiten worden uitgelokt. Ook sluiten wij bij onze inrichting en aanbieden van materialen aan bij activiteiten die vanuit de kinderen zelf komen.

 

"Een uitdagende omgeving stimuleert de onderzoekende houding."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve