de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Lees inspiratie

Kinderen en mensen zijn altijd in beweging, ook de context waarin zij leven is voortdurend aan verandering onderhevig. Kennis is nog nooit zo veranderlijk geweest als in deze tijd. Om kinderen toe te rusten op het deelnemen van de maatschappij moet je als team bijhouden wat er ‘leeft’ in de maatschappij en wetenschap. Dit houdt in dat wij nieuwe wetenschappelijk inzichten, maatschappelijke veranderingen nauw volgen.
Wanneer de cultuur van de school zich laat kenmerken als onderzoekscultuur scheppen wij een context/schoolvisie waarin wij voortdurende ontwikkeling verankerd is.
Hieronder een prachtig artikel van Alfie Kohn waarin hij uitlegt hoe de ‘hoge ambities’ van het kabinet van invloed is op het huidige onderwijsaanbod.

Artikel van Alfie Kohn: Over de middelmaat – over onderwijs en excelleren

”We geven leerlingen een baksteen met informatie, dan geven we ze nóg een steen, en nóg een. Als ze afstuderen, gaan we ervan uit dat ze een huis hebben. Wat ze in werkelijkheid hebben is een stapel bakstenen waar ze weinig mee kunnen.’’

"‘Leren heeft geen context meer. We breken ideeën op in kleine stukjes die geen enkele relatie meer hebben met het geheel. We geven leerlingen een baksteen met informatie, dan geven we ze nog een steen, en nog een. Als ze afstuderen, gaan we ervan uit dat ze een huis hebben. Wat ze in werkelijkheid hebben is een stapel bakstenen waar ze weinig mee kunnen.’ "