de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Kindbeeld

De wijze waarop je kinderen ziet bepaalt in grote mate de manier waarop je met ze omgaat. Zie je kinderen als afhankelijk bijvoorbeeld, zul je veel voor ze doen om ze te helpen. Wij zijn van mening dat kinderen over heel veel mogelijkheden beschikken op een heel breed divers gebied. Ze kunnen bijvoorbeeld ontzettend sportief, slim, handig, creatief en volhardend zijn; iedereen heeft z’n eigen kwaliteiten. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen manier van leren en zich ontwikkelen.

 

Visie op leren en ontwikkeling

 

Kinderen willen graag leren, van jongs af aan onderzoeken ze de wereld om hen heen. In hun spel en activiteiten maken ze zich steeds meer kennis en vaardigheden eigen. We kennen allemaal de bekende woorden ‘zelf doen’ uit de peuterfase. Een kind wil leren lopen en fietsen doordat het dat anderen ziet doen. Bij het ouder worden blijft dit in stand. Een kind wil leren vissen of steltlopen doordat het dat anderen ziet doen. Bij het leren en ontwikkelen hebben zij dus anderen nodig, kinderen leren van elkaar, van volwassenen en van de omgeving. Voorwaarden zijn wel goede relaties, ruimte en vrijheid en plezier.

Goede, positieve relaties zijn van groot belang; kinderen die zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen, zullen zich vrij voelen en tot ontwikkeling komen. Ook is er de ruimte nodig om eigen initiatieven te mogen nemen en eigen kwaliteiten te ontplooien. Het bezig zijn met dingen die je leuk vindt of goed kunt -of juist nog helemaal niet zo goed kunt!- draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling. Je leert dan ook veel over jezelf: Waar ben ik goed in? Hoeveel geduld heb ik? Heb ik ook doorzettingsvermogen?

Leren is ook altijd een gevolg van handelen, kinderen hebben daarom ook de vrijheid nodig om te mogen handelen, om veel ervaringen op te doen. Zelfstandigheid bijvoorbeeld kun je alleen maar ontwikkelen wanneer je regelmatig in situaties verkeert waarin je zelfstandig mag handelen. En traplopen leer je alleen maar wanneer je veel mag oefenen.

Veel vrijheid en zelfstandigheid wil niet zeggen dat de kinderen totaal ‘losgelaten’ worden. Er is heel veel aandacht voor regels, respect en grenzen. Respectvol omgaan met de materialen, omgeving en de ander zijn voorwaarden om meer ruimte en vrijheid te kunnen geven en krijgen.

"Elk kind is uniek en heeft zijn eigen manier van leren en zich ontwikkelen."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve