de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Missie & Visie

 

Missie

Meer dan kwalitatief goede opvang en uitstekende zorg!
Naast dat wij een warme, liefdevolle en veilige leefomgeving creëren, geven wij voortdurend actief vorm aan optimale ontwikkelingskansen.
Het doel is een zo optimaal mogelijke basis te leggen voor een brede ontwikkeling van de persoonlijkheid en van de talenten van ieder kind.

 

Visie

Kinderen hebben het recht op volwassenen die hen serieus nemen in alle opzichten en zich voortdurend inzetten een goed voorbereide leef- en leeromgeving vorm te geven, passend bij hun ontwikkelingsbehoeften.

In onze visie gaan we uit van de kracht van de kinderen, we zijn erop gericht de onderzoekende houding te stimuleren door activiteiten aan te bieden en een omgeving in te richten die hierop aansluit en waarin kinderen hun rijke scala aan mogelijkheden en talenten kunnen ontwikkelen.

We gaan uit van de uniciteit van het kind en zijn we erop gericht deze uniciteit tot ontwikkeling te laten komen, waarbij leren altijd in interactie met andere kinderen, volwassenen en de fysieke omgeving plaatsvindt. Ontmoetingen zijn dus voorwaarde, pas in relatie en interactie met de ander kan een kind zichzelf leren kennen en zijn unieke persoonlijkheid ontwikkelen.

Open relaties en heldere communicatie met ouders en collega’s, waarin luisteren naar elkaar en wederzijds respect centraal staan, dragen bij aan de kwaliteit van ons werk.

"Meer dan kwalitatief goede opvang en uitstekende zorg!"

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve