de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Nascholing

 

In ons kindercentrum wordt continu gestreefd naar hoge pedagogische kwaliteit gebaseerd op actuele ontwikkelingen en (wetenschappelijke) kennis. Het team is constant op zoek naar hoe zij een optimale omgeving kan creëren die aansluit bij de onderzoekende houding die kinderen van nature hebben en deze verder helpt ontwikkelen.
De begeleiders op de groep bepalen de kwaliteit op de werkvloer. Het faciliteren van nascholing is daarom belangrijk om adequaat in te kunnen spelen op de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Het uitgangspunt van onze scholing is de ‘onderzoekende houding’, van zowel het kind als van de begeleider!

 

Wij willen begeleiders/scholen/kinderopvangcentra dusdanig toerusten dat zij beter in staat zijn de ‘onderzoekende, leergierige houding’ die kinderen van nature hebben, vast te houden en door te ontwikkelen. Veel van onze expertise m.b.t. ‘de uitdagende leeromgeving’ zetten we hiervoor in.
Zo hebben we een criteria lijst ontwikkelt voor de ‘goed voorbereide leeromgeving’, werken we met het ‘ZAB-model, een model waarmee je betekenisvolle en zinvolle projecten kunnen voorbereiden, en hebben we tal van voorbeelden hoe je ‘de natuur’ kunt inzetten voor de vormgeving van activiteiten.
In het onderwijsveld hebben wij ervaring opgedaan met ‘onderzoekend’ en ‘ontwerpend’ leren en de implementatie hiervan.

 

Nascholingsmogelijkheden:

– Rondleiding team (leden) door locatie Buitenhoeve
– Workshops Voorbeeld inhoud workshop
– Studiedagen

– Op maat scholingsarrangementen
– Coaching on the job

 

“Een school zou eigenlijk moeten lijken op een jungle, een boerderij of een laboratorium. En toch lijken de meeste scholen meer op een kantoorgebouw.” – Guus Kuijer (1980)

 

 

Neem contact op met Yvonne Koldenhof (yvonne@buitenhoeve.nl) voor alle mogelijkheden.

"Kwaliteit is een gevolg van liefde, enthousiasme, passie en innerlijke betrokkenheid."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve