de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Onderwijskundige speerpunten.

Vernieuwend onderwijsconcept met onderzoekende houding als uitgangspunt door:

  • Levensecht-onderwijs: leren aan het echte leven en het aanbod onttrekken aan het echte leven en de maatschappij om ons heen.

 

  • Een krachtige en uitdagende leef-leeromgeving (op De Buitenhoeve èn daarbuiten!!)

 

  • Echt leren en ervaringskennis creëren doordat processen en onderwerpen doorleefd worden en kennis en vaardigheden eigen worden gemaakt ipv ‘kennis inprenten of korte termijn leren’.

 

  • We werken met een ‘open curriculum’. Goed onderwijs maak je samen. Geen lesmethodes, maar kinderen, begeleiders en buitenwereld sturen de inhoud. Begeleiders ‘bewaken doelen’ door inzicht in (eind)doelen).

 

  • Kinderen zijn hoofdrolspelers in hun eigen ontwikkeling. Het kind in zijn ontwikkeling is leidraad bij het bepalen van het aanbod en de wijze waarop dat aanbod wordt vormgegeven. (Dus niet het leerstofjaarklassensysteem)

 

  • Leerkracht als regisseur van het leerproces en coach: Coach begeleider van het groeiproces van ieder kind. Regisseur van het onderwijs en krachtige leef-leeromgeving.

 

  • Identiteitsontwikkeling in een groep (Einddoel: naar eigen mogelijkheden optimaal kunnen participeren in een democratische samenleving) Bewustzijn, wie ben ik, wat kan ik, talentontwikkeling. Verbondenheid van het kind met zichzelf, de ander en de wereld.

 

  • Aansluiten bij het unieke kind en zijn ontwikkelingsfase. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun eigen ‘wijze’, ‘tijd’ en ‘tempo’. Kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling t.o.v. zichzelf i.p.v. die van anderen.

 

  • Procesgerichte benadering: Inhoud en opbrengsten doen er zeker toe (niet alleen ‘vrijheid, blijheid’ er wordt zeker geleerd, gewerkt en kennis gecreëerd (eisen gesteld), wel op een bij het kind ‘aansluitende’ wijze) Aandacht voor processen i.p.v. presteren en producten.

"Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun eigen ‘wijze’, ‘tijd’ en ‘tempo’."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve