de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Ontstaan

De Buitenhoeve is ontstaan uit de wens van Linda Hollink om daadwerkelijk een concrete bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van (jonge) kinderen.
Na acht jaar werken in het basisonderwijs, de Masteropleiding Pedagogiek en drie jaar werken op de pabo in Arnhem als trainer/adviseur, is het tijd ambities en visie werkelijkheid te maken.
Drijvende kracht achter het ontstaan van de Buitenhoeve is het willen creëren van een kinderdagverblijf van hoge kwaliteit. Natuurlijk hebben wij geen ‘reguliere kinderopvang’ voor ogen.

We willen een kindercentrum zijn waar kinderen graag naar toe gaan doordat de ruimte en activiteiten uitdagend zijn. Kinderen moeten zich kunnen uitleven, genieten en breed ontwikkelen door activiteiten die mede voortkomen uit hun eigen ideeën. Daarvoor is een uitdagende omgeving, vrijheid, natuur, dieren en open (spel)materiaal nodig, maar ook pedagogische en didactische begeleiding die inspeelt op ontwikkelingsbehoeften en deze interpreteert door echt oog te hebben voor de kinderen. Dat is waar wij voor staan!

Wij kunnen de kinderen deze ruimte, vrijheid en begeleiding bieden. Ook hebben wij er veel plezier in om steeds weer een aantrekkelijke en uitdagende omgeving vorm te geven, zodat kinderen op de Buitenhoeve volop kunnen genieten en volop tot ontwikkeling komen.

"Een visie is geen startpunt, maar een uitkomst van jarenlang werken."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve