Bescherming persoonsgegevens

Kindercentrum De Buitenhoeve hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren). In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Deze Privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Buitenhoeve verwerkt van haar kinderen, ouders en belangstellenden. Indien u een contract aangaat met De Buitenhoeve of om een andere reden persoonsgegevens aan De Buitenhoeve verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze policy te verwerken. Wij adviseren u om dit document goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Klik hier voor onze Privacy Policy juni 2019