de Buitenhoeve de Buitenhoeve

De Buitenhoeve school en Accrete vinden elkaar in samenwerking!

In Eesveen gebeurt iets heel bijzonders! Krachten worden gebundeld om innovatie in het onderwijs te bewerkstelligen. Jan Spanjer van Accrete en Linda Hollink van De Buitenhoeve hebben elkaar inhoudelijk gevonden en gaan met elkaar een nieuw avontuur aan om gezamenlijk hun missie verder te ontwikkelen en neerzetten.
Kindercentrum De Buitenhoeve is in 2011 opgericht om een omgeving te creëren waarin kinderen volledig tot hun recht komen, waarin ze gezien worden en waarin ze hun eigen unieke persoonlijkheid mogen en kunnen ontwikkelen, gedreven door hun intrinsieke motivatie. Aanvankelijk is er een concept voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 ontwikkeld, waarin de onderzoekende houding van het kind centraal staat. Al snel kwam de vraag van ouders “Welke school sluit hier goed op aan als mijn kind 4 wordt?” Deze vraag legde een steeds groter wordende behoefte bloot onder de huidige generatie ouders van jonge kinderen. Steeds meer ouders lopen er tegen aan dat hun kind in de ontwikkelde systemen en structuren in het basisonderwijs, niet meer tot zijn recht komt. Zij zouden graag zien dat het onderwijs meer ruimte biedt aan de eigenheid van hun kind, aan het eigen tempo waarin het zich ontwikkelt en meer oog heeft voor de gehele persoonlijkheid en alle talenten van het kind, ook als die op school niet direct of vanzelfsprekend aan bod komen.
Dat was mede reden voor De Buitenhoeve om haar concept door te willen ontwikkelen t/m 12 jaar. Het afgelopen jaar heeft De Buitenhoeve onder de vlag van Stichting op Kop een pilot gedraaid, waarin het concept is doorontwikkeld tot een onderwijsconcept. Deze pilot kon –ondanks goede onderwijsinhoudelijke resultaten en veel animo voor het concept- niet verduurzaamd worden binnen de kaders van Stichting Op Kop en is daarom in goed overleg gestopt.
Dat was voor De Buitenhoeve echter geen reden om de ontwikkeling van De Buitenhoeveschool te stoppen. “Actief zijn wij op zoek gegaan naar een nieuw bestuur in de regio met wie wij onze droom en missie wel kunnen verwezenlijken.” aldus Linda Hollink. En in deze zoektocht is Accrete gevonden!
“Dit voelt als een win-win situatie.” Accrete werkt al jaren heel hard aan IKC- (Integraal Kind Centrum 0-12) ontwikkeling en is blij een organisatie toe te kunnen voegen waarin van ‘nul af aan‘ kan worden gebouwd aan het IKC van de toekomst, los van reeds bestaande organisatiestructuren en kaders. De Buitenhoeve is heel blij met een bestuur waarbinnen zij gesteund wordt in haar ambitieuze plannen een innovatief en eigentijds onderwijsconcept te ontwikkelen. “Inhoudelijk kunnen we veel uitwisselen en elkaar versterken. Dit is echt krachten bundelen!”
Ondanks de ‘regelzaken’ die er altijd zijn wanneer nieuwe initiatieven worden ontwikkeld, kijkt Linda Hollink tevreden terug op een uitdagend, maar heel vruchtbaar jaar. Onderwijsinhoudelijk is de basis heel goed neergezet. Belangrijkste is dat kinderen en ouders heel tevreden en blij zijn, daarnaast is het fijn te weten dat de onderwijsinhoudelijke kwaliteit ook door de Stichting als sterk werd gezien. Het team heeft keihard gewerkt om hier met elkaar een succesverhaal van te maken en natuurlijk gaat niet alles van een leien dakje in zo’n eerste jaar van pionieren. Het geluk zit hem ook in de ‘kleine’ successen. Kinderen die weer stralen en met vertrouwen het leerproces aangaan. De talenteneilanden waarin kinderen enorme successen hebben geboekt in hun zelfvertrouwen en nieuwe kwaliteiten van zichzelf hebben ontdekt. Ook is er een goede basis gelegd om de lijn van de persoonlijkheidsontwikkeling een vanzelfsprekende plaats te geven in het curriculum o.a. door ‘Zinvol tekenen’ en ‘Dramatherapie’ structureel aan te bieden.
“Als je een basisschool als deze op wilt richten, weet je dat je geen geplaveide weg gaat bewandelen, maar met zo’n team staat er wel een stevig fundament om op te bouwen. Dat geldt overigens voor het hele team, ook voor de kanjers die in de kinderopvang het fundament van ons concept neerzetten.”
Inhoudelijk zal De Buitenhoeve haar concept de komende jaren nog steviger doorontwikkelen en van daaruit wil ze delen. Doel is niet alleen een school oprichten, maar vanuit die school kunnen laten zien dat er veel meer mogelijk is dan we denken en dat er veel meer ruime is binnen de wettelijke kaders om het onderwijs te vernieuwen en om dromen waar te maken. “Dat is iets wat wij de kinderen ook mee willen geven; Durf te dromen en heb het vertrouwen dat je ze waar kunt maken met elkaar! Ook in deze hebben wij een heel goede partner aan Accrete, zij loopt al jaren voorop als het gaat over IKC ontwikkeling gaat en ook onderwijsinhoudelijk geeft zij veel ruimte aan haar scholen en wordt innovatie actief gestimuleerd. Ondernemerschap wordt gewaardeerd!”
Na de zomervakantie zal De Buitenhoeveschool bestaan uit een onderbouwgroep van ongeveer 20 kinderen en een midden/bovenbouw groep van ongeveer 20 kinderen.

 

Klik hier voor de video met onze speerpunten!

 

4bc7f600-f8f3-4a66-bc3e-8fed6f4eff6f

"Buitenhoeve is onderwijs dat leeft. De mogelijkheden van het dagelijks leven zijn het leermateriaal."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve