de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Schoolgids

 

Vol trots presenteren wij hier de schoolgids 2020-2021 van kindercentrum De Buitenhoeve.
Naast praktische informatie bevat deze schoolgids informatie over de werkwijze en uitgangspunten van onze school. We verwijzen soms naar bijlages voor extra achtergrond informatie.

Daar het een geheel vernieuwend onderwijsconcept betreft, hebben we er bewust voor gekozen uitgebreid te beschrijven waarop we onze keuzes baseren, of waar we ons door laten inspireren.
Samen met onze kernpartners werken wij aan een brede- en optimale ontwikkeling van onze kinderen, waarin zij alle ruimte, tijd en mogelijkheden krijgen hun eigenheid, onderzoekende houding en talenten te ontwikkelen in relatie met hun omgeving. Hierdoor zullen zij met voldoende kennis, vaardigheden, vertrouwen en zelfkennis kunnen participeren in de maatschappij van de 21e eeuw.

 

Klik hier voor Schoolgids Buitenhoeve 2020-2021

 

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve