de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Stabiliteit

Stabiliteit betekent dat de situatie voor de kinderen duidelijk, voorspelbaar en vertrouwd is. De kinderen zijn goed bekend en vertrouwd met de begeleiders en andere kinderen in hun groep. Ze kunnen voorspellen wie ze zullen tegenkomen en kunnen zich daarop verheugen. Vertrouwde relaties ontstaan niet vanzelf, om elkaar te leren kennen en vertrouwen is herhaald contact nodig. Jonge kinderen hebben stabiliteit nodig om zich veilig te voelen en veiligheid is de basis voor ontwikkeling.
Een stabiele groep en omgeving geven kinderen kansen op betere (sociale) ontwikkeling. Vaste andere kinderen geven meer mogelijkheden voor intensieve sociale relaties en samenspel op hoger niveau. Een vaste groep zorgt ervoor dat er meer groepsgevoel en gezamenlijkheid in de groep kan ontstaan.

Ook kan de begeleider in haar projecten alleen teruggrijpen op gisteren en vooruitkijken naar morgen, als zij op die dagen dezelfde kinderen aantreft. Voor de begeleiders levert een stabiele groep dus ook voordelen op. Het is rustiger werken en de begeleiders kunnen de individuele kinderen beter volgen en gerichte aandacht geven. Kortom: in een stabiele omgeving kun je beter werken aan de opvoedingsdoelen zoals die in de Wet Kinderopvang zijn vastgesteld (veiligheid, persoonlijke en sociale competenties en overdracht van normen en waarden) en die voor kinderen van belang zijn.

 

Wij proberen de groepsstabiliteit zo goed mogelijk te waarborgen, dit doen we door in goed overleg met ouders op zoek te gaan naar een aanbod van dagen die de meeste stabiliteit leveren. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw kind(eren) in een nagenoeg stabiele groep zit(ten), met iedere dag dezelfde kinderen en dat is heel belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind(eren). Hierdoor kunnen wij  een hogere kwaliteit leveren voor uw kind(eren).
Onze bedoeling is in goed overleg tot oplossingen te komen waarbij wij voorzien in de behoefte van u als ouder, zonder dat wij (te veel) inleveren op onze visie op kwaliteit. Dit overleg blijkt in de praktijk heel goed uit te pakken, vaak blijkt er dan meer mogelijk dan gedacht! Neemt u daarom altijd contact op.

 

"Stabiliteit is een belangrijke structurele voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve