de Buitenhoeve de Buitenhoeve

Visie op opvang

Wij zijn van mening dat kinderopvang meer moet zijn dan alleen opvang om het kunnen werken van de ouders te ondersteunen. Kinderopvang moet een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen en van ouders en aan de brede ontwikkeling van de kinderen.

“Goede kinderopvang zou constant moeten streven naar een grote mate van welbevinden (‘kinderen die zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen, zullen zich vrij voelen en tot ontwikkeling komen’) en een hoge pedagogische kwaliteit, waardoor kinderen actief in hun ontwikkeling gestimuleerd worden.”

Naast het zo goed mogelijk verlenen van een opvangdienst aan ouders, zien wij het dus als kerntaak ons te richten op de opvoeding en educatie van (jonge) kinderen. Hoe wij hier vorm aan geven wordt bepaald door ons beeld van kinderen (het kindbeeld) en onze visie op leren en ontwikkeling.

"Bewuste, goede onderbouwde keuzes horen bij het leveren van kwaliteit."

Bekijk de foto's

de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve
de Buitenhoeve